Vì sao một số thuốc không được nhai, bẻ nhỏ hoặc nghiền ?