Thuốc tránh thai


Các loại thuốc tránh thai hàng ngày cũng như thuốc tránh thai khẩn cấp dành cho các chị em như: Thuốc tránh thai Regulon, Marvelon, Medonor, Postinor, ....