Tìm ra thuốc có thể điều trị các triệu chứng của bệnh Crohn