Nhau thai có thể cải thiện vấn đề xương khớp ở người già