Có thể chẩn đoán trước xơ vữa động mạch qua vòng eo