Chiều cao trẻ em liên quan với đột quỵ thiếu máu cục bộ, xuất huyết nội sọ