Chu kì kinh nguyệt không đều thì nên soi trứng lúc nào hợp lý?