Cách chẩn đoán, điều trị và ngăn ngừa bệnh viêm ruột thừa