Tương tác thuốc Clopidogrel và các PPI( Omeprazole, Esomeprazole) Skip to main content

Tin liên quan

1436944685440.jpg

Tương tác nghiêm trọng giữa Warfarin và thuốc kháng sinh.

Tương tác nghiêm trọng giữa Warfarin và thuốc kháng sinh. Theo ...