Định nghĩa, sinh lý bệnh và biểu hiện lâm sàng của bệnh ung thư phổi