Standard Chem. & Pharm. Co., Ltd

Các nhãn hiệu công ty của Standard Chem. & Pharm. CO., LTD (SCP) là một hình tam giác thể hiện cam kết của chúng tôi về tính chuyên nghiệp và sự xuất sắc. Khung của nhãn hiệu công ty của chúng tôi được thiết kế dưới dạng "S", tượng trưng cho "Tiêu chuẩn", để chỉ ra rằng tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và cải tiến liên tục. Ở giữa nhãn hiệu công ty, bình Erlenmeyer không chỉ đại diện cho thử nghiệm hóa học, mà cả các sản phẩm của SCP được sản xuất với sự đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế.

Người sáng lập của chúng tôi, ông Fan đã thiết lập một triết lý của công ty với trọng tâm chính là Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) thông qua quản trị doanh nghiệp, sự tham gia của cộng đồng và bảo vệ môi trường. Tại Standard, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đồng thời tạo ra lợi ích cho nhân loại và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Tiêu chuẩn cam kết: