Bharat Serums and Vaccines Ltd

Bharat Serums and Vaccines Limited cung cấp các sản phẩm dược phẩm. Công ty phát triển, sản xuất và đưa ra thị trường các dẫn xuất huyết tương, đơn dòng, hormone sinh sản, kháng độc tố, thuốc chống nấm, thuốc gây mê, thuốc tim mạch và các sản phẩm chẩn đoán. 

Niềm tin 'Mang lại sự sống cho cuộc sống' được gắn kết với một niềm đam mê đã khiến Bharat Serums and Vaccines Ltd giữ gìn, bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong hơn 4 thập kỷ nay, Bharat Serums and Vaccines Ltd. (BSVL) đã sử dụng các nguồn lực khoa học của mình để phát triển một loạt các sản phẩm sinh học, công nghệ sinh học và dược phẩm.

Advent International, một công ty cổ phần tư nhân toàn cầu đã chứng thực niềm tin vào cam kết của chúng tôi đối với việc mang lại sự sống