Nấm thượng hoàng loại 1 (1kg)
Bạn có thể mua hàng tại