Nấm thượng hoàng loại 2 (1kg)
Bạn có thể mua hàng tại