Unipharma

Unipharma là một công ty cổ phần của Ai Cập được thành lập năm 1997 theo hệ thống đầu tư nội bộ theo quy định của luật 230 cho năm 1989 và luật 95 cho năm 1992.
Unipharma có là công ty dược phẩm sản xuất thuốc dưới các dạng như sau:

Unipharma bắt đầu với mười ba sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn ở: (Pono - Hepmarin - Parofen - Univit ... vv.)