SMB Technology S.A.

SMB Technology SA cung cấp các sản phẩm dược phẩm. Công ty cung cấp nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dược phẩm cho đường hô hấp, hệ thống tim mạch và hệ thống quản lý cơn đau trong lĩnh vực hệ thống phân phối thuốc uống. SMB Technology cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình trên toàn thế giới.