Siegfried Hameln GmbH

Siegfried Hameln GmbH là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các dung dịch tiêm và hỗn dịch dùng trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.
Có một lịch sử lâu đời, Siegfried Hameln GmbH đã xây dựng một vị thế mạnh mẽ trong ngành công nghiệp dược phẩm. Với sự tập trung vào sản xuất các dung dịch tiêm và hỗn dịch, công ty đã phát triển sự hiểu biết sâu sắc về quá trình sản xuất và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho ngành y tế.