Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk

Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk là hãng chuyên Sản xuất các loại thuốc tiêm trong ống và lọ. Bao bì bán lẻ của ống và lọ. Các nhóm sản phẩm chính là Corticoids, Narcotics và thuốc chống đông máu. Hợp đồng Sản xuất với việc cung cấp vật liệu API và Bao bì. Dịch vụ phân tích sản phẩm, ổn định thường xuyên, sản xuất và kiểm soát kịp thời theo tiêu chuẩn kỹ thuật của khách hàng và GMP.