Reliance Life Sciences Pvt. Ltd

Reliance Life Sciences là một công ty chuyên nghiên cứu phát triển các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực trị liệu sinh học (protein huyết tương, thuốc sinh học tương tự và protein mới), dược phẩm (thế hệ sau, thuốc gốc điều trị ung thư), dịch vụ nghiên cứu lâm sàng, y học tái tạo (liệu pháp tế bào gốc) và y học phân tử .