Natur Produkt Pharma SP Z.o.o (NP Pharma)

Natur Produkt Pharma Ltd. là một công ty dược phẩm được thành lập vào năm 1996.

Sự kết hợp giữa tính chuyên nghiệp với công nghệ mới nhất là cơ sở cho sự phát triển năng động của công ty.

Chất lượng cao nhất của các sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng được xác nhận bởi nhiều chứng chỉ, bao gồm cả các cuộc đánh giá GMP và HACCP quan trọng nhất của các công ty dược phẩm lớn nhất trên thế giới và các giải thưởng.

Natur Produkt Pharma Ltd. là công ty đi đầu trong việc sản xuất các sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng ở dạng viên nén sủi bọt.

Sự phát triển năng động của Natur Produkt Pharma Ltd. đi kèm với việc thiết lập quan hệ hợp tác với các công ty khác có sự hiện diện trên toàn thế giới.