Mylan

Mylan là gì?

Đảm bảo chất lượng và an toàn là những ưu tiên cao nhất của chúng tôi

Nhượng quyền trị liệu 

  • Trong vài năm qua, Mylan đã tập trung danh mục sản phẩm của mình vào 10 lĩnh vực trị liệu chính (xem bên dưới). Chúng tôi có khối lượng quan trọng trong các lĩnh vực này, mặc dù sự nhấn mạnh doanh số của chúng tôi thay đổi theo thị trường tùy theo cơ hội. Việc phân loại nhượng quyền trị liệu này cũng giúp chúng tôi tập trung tốt hơn vào nhu cầu của bệnh nhân bằng cách cung cấp thuốc kê đơn, thuốc generic, thuốc chính hiệu và thuốc OTC khi cần thiết nhất. Cấu trúc này giúp chúng tôi xem xét chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện và nó thách thức chúng tôi cung cấp quyền truy cập trong suốt quá trình sống của bệnh nhân.