Mitim s.r.l.

Recipharm (Mitim s.r.l.) ở Brescia là một trong những cơ sở sản xuất của Recipharm. Địa điểm này nằm gần Milan, Ý.

Recipharm ở Brescia chuyên sản xuất thuốc tiêm dưới dạng penicilin và cephalosporin dạng bột khô vô trùng. Công ty cũng có một cơ sở sản xuất chất rắn và chất lỏng uống cho penicillin, cũng như một cơ sở đa năng nói chung. 

Các cơ sở đã được kiểm tra và phê duyệt bởi AIFA (EU-GMP). Các phương tiện tiêm beta lactam đường tiêm đã được US-FDA chấp thuận.