Lyka Labs Ltd.

Lyka Labs Limited là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất Công thức Dược phẩm & Thành phần Dược phẩm Hoạt tính [API] trên nhiều phân khúc điều trị khác nhau.

Công ty có một cơ sở Nghiên cứu và phát triển [R&D] được trang bị hiện đại ở Mumbai, được quản lý bởi một đội ngũ chuyên gia trong ngành có trình độ kỹ thuật và được đào tạo bài bản. Các sản phẩm do Lyka sản xuất đều nhất quán về chất lượng và được hưởng giá trị thương hiệu tốt giữa các chuyên gia y tế.