Lek S.A

Lek SA là một phần của Tập đoàn Sandoz, công ty hàng đầu thế giới về thuốc gốc. Công ty sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc tim mạch và thần kinh.