Laboratorios Liconsa SA

Laboratorios Liconsa, SA là một công ty dược phẩm có trụ sở tại Tây Ban Nha. Laboratorios Liconsa SA cung cấp các sản phẩm dược phẩm. Công ty sản xuất và cung cấp viên nang gelatin, viên nén, viên nén, ống hít và viên nén cho các nhóm trị liệu khác nhau. Laboratorios Liconsa phục vụ khách hàng trên toàn thế giới.