Korea Prime Pharma Co., Ltd-Hàn Quốc

Korea Prime Pharm. CO., LTD. được thành lập vào năm 1995 chuyên sản xuất và bán thuốc ETC và thuốc theo toa.

Korea Prime Pharm. CO., LTD đã đạt được tốc độ tăng trưởng hàng năm cao hơn 30% so với tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành dược phẩm nói chung.

Chuẩn bị cho việc mở cửa thị trường toàn cầu tiềm năng và kết thúc FTA Hàn Quốc-Hoa Kỳ, công ty đã nỗ lực phát triển các loại thuốc mới thông qua hợp tác R & D giáo dục công nghiệp, với mục tiêu trở thành một công ty quốc tế.

Để đa dạng hóa kinh doanh nhằm đáp ứng sự thay đổi của thị trường, công ty gần đây đã thành lập một bộ phận mới về thực phẩm chức năng y tế, cũng như thực hiện một dự án nghiên cứu và phát triển quốc gia nhằm phát triển các sản phẩm mới dựa trên các chất tự nhiên.