KOPRAN LTD

Kopran là công ty của Parijat Enterprises.

Kopran hiện là một Công ty Dược phẩm tích hợp sản xuất một loạt các sản phẩm. Nó sản xuất cả thành phần dược phẩm hoạt động và dạng bào chế thành phẩm.

Các sản phẩm của Kopran được đăng ký trên toàn cầu và các cơ sở của nó phù hợp nhất với các tiêu chuẩn quốc tế và được các cơ quan quản lý khác nhau chấp thuận.

Kopran tập trung vào cải tiến công nghệ và các sản phẩm mới được tích hợp hợp lệ thông qua bộ phận Nghiên cứu & Phát triển tinh vi của họ.