Ipca Laboratories Ltd

Ipca Laboratories Ltd là một công ty dược phẩm toàn cầu do người tiêu dùng đứng đầu, tạo ra những liều thuốc tốt cho cuộc sống từ năm 1949.

Khi bạn hoạt động trong một ngành như dược phẩm, công việc của bạn không chỉ dừng lại ở việc tạo ra 'sản phẩm cho khách hàng'. Đó là khác biệt so với bất kỳ tên miền khác - có nằm một cảm giác cao hơn responsibilit tôi và một nhu cầu hết sức integrit tôi trong tất cả mọi thứ bạn làm. Như bạn phục vụ hàng triệu sinh mạng, cao qualit i tiêu chuẩn trở thành một điều kiện tiên quyết, và Safet i người và người tiêu dùng của bạn luôn luôn đến trước. Tất cả điều này, đồng thời đảm bảo rằng mỗi cuộc đời bạn chạm được đối xử tôn trọng với và dignit i .

Cách Ipca hoạt động: