Industria Quimica Y Farmaceutica VIR, S.A.

Industria Quimica y Farmaceutica Vir SA được thành lập vào năm 1939. Ngành nghề kinh doanh của công ty bao gồm sản xuất số lượng lớn hóa chất dược liệu vô cơ và hữu cơ.

Industria Quimica y Farmaceutica Vir SA  là một công ty có trụ sở tại Tây Ban Nha.