Ind-Swift Ltd

Ind-Swift được thành lập vào năm 1986, là một công ty sản xuất và tiếp thị dược phẩm hàng đầu ở Ấn Độ. Ind-Swift được xếp hạng thứ 35 trong ngành dược phẩm Ấn Độ và là công ty lớn thứ 2 trong số các nhà sản xuất thuốc ở Ấn Độ.