Guju Pharm. Co., Ltd.

Coi trọng việc thúc đẩy sức khỏe quốc gia, Guju Pharm. Co., Ltd.đã sản xuất hàng chục loại thuốc khác nhau kể từ khi thành lập vào năm 1974.

Sau khi thành lập Trung tâm R & D, việc thử nghiệm phát triển các loại thuốc mới đã được đẩy nhanh bằng cách giữ lại các nhà nghiên cứu có năng lực với bằng Tiến sĩ hoặc bằng thạc sĩ.

GUJU đang nỗ lực sản xuất các loại thuốc chất lượng cao với sự kiểm soát chất lượng chặt chẽ hơn bằng cách xây dựng nhà máy GMP mới ở Hwaseong, năm 1992.

Tư tưởng công ty của chúng tôi là sáng tạo và thách thức để nâng cao sức khỏe của mọi người.

Hiện nay thế giới đang tiến tới một xã hội dựa trên tri thức của công nghệ thông tin.

Không thay đổi bản thân thì khó tồn tại trong thời đại cách mạng vì các cá nhân và doanh nghiệp đang thay đổi triệt để cách thức hoạt động và cách thức hoạt động.

Năm 1999, Trung tâm Nghiên cứu Trung tâm được thành lập cùng với phần mở rộng của nhà máy Hwaseong được xây dựng vào năm 1995. Năm nay, GUJU được thành lập vào năm 1974 tuyên bố năm nay là năm cất cánh của chúng tôi. GUJU sẽ tiếp tục phấn đấu để đào tạo ra những cá nhân tài năng và cách mạng hóa sản phẩm cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất đều đặn hàng năm.