Galpha Laboratoires Ltd

Galpha Laboratoires Ltd được SHRI NK SINGH thành lập vào năm 1986.

Galpha Laboratories tham gia vào việc sản xuất và tiếp thị Công thức (Dạng bào chế thành phẩm) ở Ấn Độ.

Galpha có sự hiện diện quốc tế mạnh mẽ tại các thị trường Điều hòa và Mới nổi. Công ty đang cố gắng đặt mình trên một con đường đầy hứa hẹn mạnh mẽ bằng cách mở rộng hoạt động kinh doanh một cách chiến lược, củng cố các cơ sở sản xuất và nâng cao năng lực trong toàn tổ chức. Công ty đang tìm kiếm các cơ hội khác nhau ở các thị trường chưa được khai thác và liên kết với các đối tác kinh doanh trên thị trường toàn cầu để tăng doanh thu của mình.