Dong-A Pharm Co., Ltd (Dong-A Pharmaceutical Co., Ltd.)

Dong-A Pharmaceutical Co., Ltd.

Thành lập năm 1932, Công ty Dược phẩm Đông Á. đã là công ty dược phẩm hàng đầu tại Hàn Quốc với trọng tâm kinh doanh là phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm sáng tạo vì cuộc sống lành mạnh hơn trong xã hội của chúng ta. Có trụ sở tại Hàn Quốc, Dong-A Pharm. sử dụng hơn 2.300 người trên toàn thế giới. Danh mục đầu tư kinh doanh: ETC, OTC + Bacchus (Nước tăng lực), Thiết bị chẩn đoán & y tế, Công nghệ sinh học, vv