Denis Chem Lab Limited

Denis Chem Lab Limited được thành lập vào năm 1982. Denis Chem Lab Limited bắt đầu sản xuất thương mại các loại thuốc tiêm tĩnh mạch vô trùng vào năm 1984. Từ hơn 30 năm nay, Denis Chem Lab Limited đã tích cực cung cấp các loại thuốc tiêm tĩnh mạch vô trùng chất lượng cao và góp phần cứu sống. Denis Chem Lab Limited Sản xuất và tiếp thị thuốc tiêm tĩnh mạch vô trùng trong cả chai thủy tinh và chai nhựa với công suất 810 triệu chai mỗi năm.