Công ty TNHH sản xuất thương mại Dược phẩm Thành Nam

Công ty TNHH sản xuất thương mại Dược phẩm Thành Nam có tên viết tắt: TPhar Co.,Ltd.
Ngày hoạt động: 09/12/2004.
Công ty TNHH sản xuất thương mại Dược phẩm Thành Nam đạt Tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (GMP-WHO) cho dây chuyền:

Ngoài ra công ty cũng đạt các tiêu chuẩn GLP, GSP, GDP.