Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo

Tháng 10/1996 : thành lập công ty theo giấy phép đầu tư số 1694/GP, ngày cấp 04/10/1996
Tháng 7/1999 : Khởi công xây dựng nhà máy
Tháng 9/2000 : Hoàn thành xây dựng 
Tháng 3/2003 : Tiến hành sản xuất thử
Tháng 5/2003 : Nhận chứng chỉ GMP cho dây chuyền thuốc viên nén, viên nang, thuốc mỡ 
Tháng 10/2003 : Nhận chứng chỉ GMP cho dây chuyền thuốc tiêm bột và chứng chỉ GLP
Tháng 12/2003 : Trở thành công ty 100% vốn nước ngoài