Công ty Dược vật tư Y tế Long An

Công ty Dược vật tư Y tế Long An

Loại hình kinh doanh: Nhà sản xuất

Mã số thuế: 3826111

Năm thành lập: 2006

Ngành nghề kinh doanh

Sản phẩm dịch vụ

Công ty Dược vật tư Y tế Long An huy động mọi khả năng, kinh nghiệm, tay nghề, tiền vốn, máy móc thiết bị và cơ sở vật chất kỹ thuật từ các thành phần kinh tế hoạt động trong các ngành y, dược, các ngành nghề khác trong và ngoài nước đóng góp đểsản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại nguyên liệu và thành phẩm dược, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc, thực phẩm công nghiệp, vật tư y tế, hoá chất công nghiệp, bao bì dược, bao bì thực phẩm, mỹ phẩm nhằm đạt mức lợi nhuận cao nhất, tăng lợi tức cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước và phát triển công ty. Ngoài ra, để tận dụng năng lực sản xuất của Công ty và các đơn vị bạn, có thể liên doanh, liên kết với tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước để sản xuất gia công thành phẩm và một số nguyên phụ liệu, sản xuất nhượng quyền và xuất khẩu.