Công ty cổ phần Dược và vật tư y tế Bình Thuận - Phapharco

PHAPHARCO là doanh nghiệp chuyên:
- Sản xuất Dược phẩm, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm .
- Kinh doanh Dược phẩm, Mỹ phẩm, Thực phẩm chức năng, Vắcxin, Sinh phẩm y tế, Nguyên liệu sản xuất thuốc, Dược liệu và vật tư, dụng cụ và trang thiết bị y tế.