Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông.

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu Sản xuất dược phẩm

Các sản phẩm chính: Viên nén, bao phim, viên bao đường, nang cứng, nang mềm, thuóc viên sủi, bột, cốm, hỗn dịch, gel…Kháng sinh nhóm: Cephalosporin, viên nén, bao phim, nang cứng, bột, cốm…