Công ty cổ phần Dược phẩm Am vi - Amvipharm

Công ty cổ phần Dược phẩm Am vi - Amvipharm

Đạt Tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (GMP-WHO) cho dây chuyền:
- Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc tiêm truyền, dung dịch thẩm phân, dung dịch chạy thận nhân tạo, dung dịch uống đóng túi, hỗn dịch uống đóng túi, gel uống đóng túi, thuốc bột và thuốc cốm. 

Ngoài ra công ty cũng đạt các tiêu chuẩn GLP, GSP, GDP