CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX (Becamex Pharma JSC.)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX
Tên giao dịch: BECAMEX PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Ngày cấp giấy phép: 29/12/2005
Ngày hoạt động: 01/01/2006 (Đã hoạt động 14 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động