Công ty cổ phần 23 tháng 9

Tên quốc tế: SEPTEMBER 23RD CORPORATION

Tên viết tắt:CTY 23 THÁNG 9

Mã số thuế:031227445

Ngày cấp:13/05/2013

Ngành nghề chính:Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

Trạng thái:Đang hoạt động