Bayer

Bayer là 1 trong 10 hãng dược phẩm hàng đầu thế giới trụ sở chính tại Đức và hiện nay đã có mặt ở hầu hết các quốc gia.