Baxter

Baxter HealthCare (ASIA) Pte., Ltd được thành lập vào năm 1977. Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm phân phối bán buôn các dụng cụ, thiết bị và thiết bị y tế khác.

Cam kết của Baxter đối với các nhà cung cấp và bệnh nhân

Baxter làm việc tại ngã tư quan trọng nơi các sáng kiến ​​cứu và duy trì sự sống gặp gỡ các bác sĩ, y tá và dược sĩ thực hiện nó. Baxter cam kết cải thiện kết quả cho bệnh nhân và giúp các đối tác của Baxter đáp ứng những thách thức và cơ hội phát triển trong chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.