Baxalta

Lexbumin Baxalta là một công ty dược phẩm sinh học thành lập ngày 1 tháng Bảy năm 2015 sau khi công ty mẹ của nó, Baxter International , tách ra bộ phận dược phẩm sinh học. Công ty bắt đầu hoạt động với doanh thu 6 tỷ đô la.
Baxalta kế thừa tất cả các phương pháp điều trị trên thị trường của công ty mẹ, tập trung vào bệnh máu khó đông . Công ty đặt mục tiêu khởi động 20 dự án đang phát triển vào năm 2020, đạt doanh thu hàng năm 2,5 tỷ đô la. Trước khi bị tách ra, Baxalta đã mua lại SuppreMol (một công ty của Đức) với giá 225 triệu đô la Mỹ. Baxalta cũng mua lại bom tấn thuốc điều trị bệnh bạch cầu Oncaspar từ Sigma-Tau Finanziaria SpA với giá 900 triệu đô la Mỹ.

Vào tháng 8 năm 2015, Shire Plc đã đưa ra một đề nghị mua cổ phiếu trị giá 30,6 tỷ đô la không được yêu cầu cho công ty làm tăng giá cổ phiếu Baxalta hơn 16%. Các nhà đầu tư của Baxalta sẽ nhận được 0,1687 Biên lai lưu ký tại Mỹ của Shire cho mỗi cổ phiếu họ nắm giữ, tương ứng với mức phí bảo hiểm là 36%, so với giá cổ phiếu của công ty vào ngày 3 tháng 8. Thỏa thuận này sẽ tạo ra công ty công nghệ sinh học toàn cầu lớn nhất chỉ tập trung về các bệnh hiếm gặp.

Vào tháng 1 năm 2016, sau sáu tháng đàm phán, công ty đã đồng ý được mua lại bởi Shire với giá 32 tỷ USD. Thương vụ được hoàn tất vào ngày 3 tháng 6 năm 2016. Sau đó, Shire được Công ty Dược phẩm Takeda mua lại với giá 62 tỷ đô la vào tháng 1 năm 2019.