AstraZeneca

AstraZeneca là một trong những công ty dược phẩm sinh học thú vị nhất thế giới. Từ các nhà khoa học đến doanh số bán hàng, các kỹ thuật phòng thí nghiệm để hợp pháp, chúng tôi đang có một sứ mệnh biến ý tưởng thành các loại thuốc thay đổi cuộc sống để cải thiện cuộc sống của bệnh nhân và lợi ích cho xã hội. Chúng ta cần những người tuyệt vời chia sẻ niềm đam mê khoa học của chúng tôi và có động lực và quyết tâm để đáp ứng nhu cầu chưa được đáp ứng của bệnh nhân trên thế giới.

Nhà khoa học hàng đầu

Nhân sự của AstraZeneca

Phát triển