Anhui Double - Crane Pharmaceutical Co., Ltd.

CR Double-Crane Chemicals Co., Ltd (sau này gọi là CR Double-Crane) là một công ty dược phẩm với 75 năm lịch sử rực rỡ. Tiền thân là Nhà máy Dược phẩm Bắc Kinh, công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải năm 1997 với Mã chứng khoán là 600062. Năm 2010, công ty được sáp nhập vào China Resources (Group) Co, Ltd., một trong 500 công ty toàn cầu và trở thành nhà sản xuất chính của thuốc hóa học thuộc Tập đoàn. Năm 2012, công ty được chính thức đổi tên từ Beijing Double-Crane Pharmaceuticals Co., Ltd. thành CR Double-Crane Pharmaceuticals Co., Ltd.

Bám sát sứ mệnh của công ty là chăm sóc con người và sức khỏe của họ, CR Double-Crane luôn nỗ lực và giữ vững niềm tin. Ngày nay, công ty đã trở thành một công ty thuộc tập đoàn dược phẩm niêm yết quy mô lớn với hơn mười công ty con và hơn 12.000 nhân viên . Công ty tập trung vào các lĩnh vực như truyền dịch, tim mạch và mạch máu não, nội tiết và thuốc nhi khoa