Ajanta Pharma Limited

Ajanta Pharma là một công ty dược phẩm đặc biệt tham gia vào việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các liều lượng thành phẩm chất lượng trên thị trường trong nước và quốc tế. Được thành lập vào năm 1973 và có trụ sở chính tại Mumbai-Ấn Độ.