Gạc cầm máu Surgicel 10cm x 20cm - Của Thụy Sỹ
Bạn có thể mua hàng tại