Zim Laboratories Ltd

ZIM Lab Laboratory Limitedhoạt động như một công ty dược phẩm. Công ty sản xuất, xây dựng và phân phối các hệ thống phân phối thuốc để phát triển các sản phẩm dược phẩm nói chung. Phòng thí nghiệm ZIM phục vụ các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.

Về công ty: